Två nationella program för innovation - MedTech4Health Vinterturné

En kort informationsträff om två nationella innovationsprogram - som erbjuder forskare och kliniker möjligheter att finansiera aktiviteter som bidrar till medicinteknisk utveckling i norr. Under förmiddagen samma dag hålls ett infoseminarium om kommande utlysningar av EU-medel inom detta område.

För dig som vill utveckla medicinteknik i norr

- två nationella innovationsprogram ger dig nya möjligheter

Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat Strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. Programmet skall placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter samt hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

Medtech4Health samlar aktörer inom vård och omsorg, industri samt akademi för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med
fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin där flera av dessa aktörer ingår.

Swelife är ett annat strategiskt innovationsprogram som också finansieras via innovationsmyndigheten
Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och
näringslivet. Målet för detta program är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Detta är ett mycket bra tillfälle att få veta mer om de båda innovationsprogrammens innehåll,
möjligheter och aktiviteter. Missa inte detta!

Program

13:00 Inledning Ronnie Lundström
13:10 Presentation av innovationsprogrammet MedTech4Health Lena Strömberg, MT4H
13:30 Nyligen öppnad utlysning ”Innovatörer inom vård och omsorg Olof Lindahl
13:40 Nya strategiska inom MT4H Sara Qvarlander
13:50 Presentation av innovationsprogrammet ”SWElife” Helén Fält, UBI
14:10 Sammanfattande diskussion och frågestund Ronnie Lundström
14:30 Avslut

Frågor / Anmälan

Du anmäler dig via epost eller telefon till Ronnie Lundström, CMTF, Umeå Universitet
ronnie.lundstrom@medtech4health.se
070-3055040

Tips om förmiddagens pass om EU-medel

Under förmiddagen, mellan 9-12, erbjuds även möjlighet att delta i MT4Hs och SweLifes seminarium:
”Kommande EU-program inom hälsa – Våga ta språnget” med fokus på att öka kunskapen om vilka
möjligheter som finns att ta del av EUs olika satsningar inom Hälsa och få konkreta tips på hur man
går tillväga för att söka medel.

Mer information om programmet och anmälan finns på Umeå
Universitets hemsida (http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/kalendarium/).

Add to Calendar outlook-livegoogleoutlook
Umeå Biotech Incubator (UBI)
Box 7995, SE-907 36 Umeå, Sweden
Phone: +46(0)90- 15 49 70
Mail: info@ubi.se