Infoseminarie om Horizon2020 - kommande EU-program inom hälsa – Våga ta språnget!

 De nationella strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife samarbetar i den gemensamma påverkansplattformen IMPACT som arbetar för att Sverige utifrån sina styrkor inom hälsoområdet ska betraktas som en självklar och eftersträvansvärd partner i EU-projekt och en partner som tar initiati
  • Date: 14 februari, 09:00-12:00
  • Place: Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Bergasalen (ingång via Södra entrén)
  • Organizer:
  • Webaddress:

Vi bjuder tillsammans med Umeå Universitet och Västerbotten Läns Landsting in intressenter från
industri, offentlig sektor och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om vilka möjligheter
som finns att ta del av EUs olika satsningar inom Hälsa och få konkreta tips på hur man går tillväga för att
söka medel. Välkomna till en inspirerande förmiddag i dialog och interaktion med mötesdeltagarna!

Välkommen till en inspirerande förmiddag!

Preliminärt program

9:00 Inledning och kort presentationsrunda Moderator Ronnie Lundström, CMTF/MT4H
9:20 Presentation av påverkansplattformen IMPACT Lena Strömberg, MedTech4Health
9:40 EU-utlysningar riktade mot små och Stefan Dahlhielm
medelstora företag EU SME Support Office
10:00 Öppna och kommande EU-program/utlysningar inom hälsa UmU Grants Office
10:20 Paus med fika
10:40 Presentation av EIT Health KI alternativt UU Innovation
11:00 Forskare berättar om deras erfarenheter av att söka EU-bidrag Erik Elmrot, UmU
11:30 Öppen diskussion och frågestund
12:00 Avslut och lunch

Under förmiddagen kommer du att få en god inblick i mål och syfte med IMPACT-projektet, aktuella och
kommande EU-utlysningar, kriterier och krav för ansökan samt hur den ska utformas och presenteras,
viktiga datum mm. Du får goda möjligheter att ställa frågor samt en god lunch.

Fråga någon av våra koordinatorer

Tveka inte att höra av dig till någon av våra lokala MedTech4Health/Swelife koordinatorer:
Sara Qvarlander, Forskare - Sara.Qvarlander@umu.se - 0706-307051
Helén Fält, affärscoach UBI - helen.falt@ubi.se - 090-15 49 75

Anmälan via epost - senast 13 februari 2018

Du anmäler sig till workshopen genom att skicka ett mail till Ronnie Lundström senast måndag 13 februari kl 13.00.
Adress för anmälan: Ronnie.Lundstrom@umu.se

Deltagande på distans

Den som inte kan närvara är hjärtligt välkommen att följa seminariet i realtid via webben. Workshopen kommer att webbsändas via följande länk:
https://vllplay.vll.se/videos/reserveurl/47ea0497-cf2a-11e5-8b45-00000000c8ec

Add to Calendar outlook-livegoogleoutlook
Umeå Biotech Incubator (UBI)
Box 7995, SE-907 36 Umeå, Sweden
Phone: +46(0)90- 15 49 70
Mail: info@ubi.se